Kontakt

Adres do korespondencji:

Zrównoważony rozwój w zagospodarowaniu przestrzennym
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

dr Elżbieta Klat-Górska
eklat-gorska@gmail.com
tel. kom.: 530 789 530


dr Magdalena Tabernacka

tabernac@prawo.uni.wroc.pl