O konferencji

Założeniem naukowej konferencji pt: „Zrównoważony rozwój w zagospodarowaniu przestrzennym” jest interdyscyplinarne ujęcie problemów zagospodarowania przestrzennego.

Konferencja ma swój wymiar teoretyczny i praktyczny. Zagadnienia stanowiące przedmiot obrad, to m.in.:

  • - finansowe uwarunkowania w zagospodarowaniu przestrzennym;
  • - znaczenie zmian demograficznych;
  • - problemy ochrony dziedzictwa kulturowego w planowaniu przestrzennym;
  • - kwestie dotyczące ochrony gruntów rolnych ( w tym tzw. ferm wiatrowych) w zagospodarowaniu przestrzennym;