Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę przesłać do 8 września 2014

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do uczestnictwa w konferencji ,,Zrównoważony rozwój w zagospodarowaniu przestrzennym” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Treść komentarza -->