Uprzejmie zapraszamy na konferencję naukową, poświęconą interdyscyplinarnemu ujęciu problematyki zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do zasady zrównoważonego rozwoju. Obrady będą dotyczyły aspektów finansowych, demograficznych i geograficznych, a także prawnych i społecznych w zagospodarowaniu przestrzennym. Konferencja organizowana jest przez Instytut Prawa Cywilnego i Instytut Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z Interdyscyplinarnym Studenckim Kołem Rozwoju Administracji ISKRA