Warunki uczestnictwa w konferencji

Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie konferencji www.zagospodarowanie.prawo.uni.wroc.pl w zakładce Zarejestruj się. Konferencja nie ma charakteru otwartego i uczestnictwo możliwe jest jedynie dla zarejestrowanych uczestników. Uczestnictwo w obradach dla uczestników o statusie słuchacza jest bezpłatne.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu uczestników konferencji i kosztów ich zakwaterowania.

Ilość uczestników limitowana jest ilością miejsc w sali obrad. Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane mailem na adres podany przez rejestrującą się osobę.