Miejsce obrad

- Amfiteatr A, budynek C
ul.Więzienna 8/12
50-118 Wrocław
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego