Cel konferencji

Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań naukowych i wniosków płynących z praktyki, dotyczących interdyscyplinarnej problematyki odnoszącej się do znaczenia i realizacji zrównoważonego rozwoju w zagospodarowaniu przestrzennym, z uwzględnieniem uwarunkowań geograficznych i demograficznych, finansowych, ochrony dziedzictwa kulturowego, społecznych i prawnych.

W dziedzinie zagospodarowania przestrzennego mamy do czynienia z interferencją różnych wartości i zasad, a jedną z podstawowych jest zasada zrównoważonego rozwoju, która jest m. in. podstawą planowania przestrzennego. Świadomość tych zależności jest niezbędna do tego, by można było konkretne rozwiązania prawne i instytucjonalne dostosować do specyfiki występujących obecnie warunków społecznych, gospodarczych i kulturowych oraz związanych z ochroną środowiska.